KRS 0000223470 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej) 
NIP: 101-00-00-611 
REGON: 933043866 
kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN

Prezes Zarządu: Magdalena Kłaczek